Söyleşiler Makaleler Videolar İletişim Basından

Özgür ve Demokratik Bir Üniversitenin İnşasına Davet! 17.03.2015

2015 Haziran’ında gerçekleşecek genel seçimler öncesinde milletvekili adayı olmak isteyen ve kamu kuruluşlarında görev yapan isimler seçim kanunu gereğince görevlerinden istifa ettiler. Görevinden ayrılanlar arasında üniversitelerde idari görevler üstlenen akademisyenler de bulunuyor.  Dekanlardan, enstitü müdürlerine kadar uzanan geniş bir liste, genel seçimlerde milletvekili adayı olmak için yarışacak. Haziran seçimleri öncesinde birçok üniversitede rektörlük makamında oturan ve adaylık için görevinden ayrılan akademisyenleri ise, ayrı bir başlık altında değerlendirmek gerekiyor. Üniversitelerde seçim kampanyaları eşliğinde gerçekleştirilen rektörlük seçimleri, üniversite öğretim üyelerinin nasıl bir üniversite istediklerinin göstergelerinden biridir. Rektör seçilen akademisyen, kendisine oy veren ve vermeyen öğretim üyelerinin sorumluluğunu üzerinde taşır. Seçim kampanyasındaki vaatleri ve sonrasındaki icraatı ile hem idari hem de akademik çerçevede yetki ve sorumluluk sahibidir. Siyasi ikbal uğruna kendisine oy veren ya da vermeyenlere danışmaksızın görevinden ayrılması bu sorumluluğun yerine getirilmemesi olduğu kadar üniversite için etik bir sorundur.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne 2012 Aralık ayında yapılan seçimlerle yeniden seçilen Prof. Dr. Yunus Söylet, seçimler öncesinde istifa eden rektörler arasındadır. İlk döneminde başladığı ancak bitiremediği projeleri nihayete erdirmek vaadi ile öğretim üyelerinden yeniden oy alan Söylet, milletvekilliği adaylığı için kamu görevinden ayrılma işleminin yapılacağı son gün kendisine oy veren, vermeyen akademisyenlerin görüşlerini alma ihtiyacı duymadan istifa etmiştir.  Bu karara giden yolda, bizler, İÜ Demokratik Üniversite Girişimi olarak, üniversitenin kendi haline bırakıldığını, ülkemizin en köklü kurumlarından birinin dev bir şantiyeye dönüştürüldüğünü, Söylet’in iradesiyle başlatılan birçok projenin akıbeti hakkında ciddi endişelere sahip olduğumuzu belirtmek isteriz.  Daha demokratik ve özgür bir üniversite arzularken, derin bir kaos ortamı içine sürüklenmekten endişe duyuyoruz.

İÜ Demokratik Üniversite Girişimi, siyasi gelecek için, seçimle kazanılmış, üst düzey bir yönetim görevinin keyfi bir biçimde ve öğretim üyelerine danışılmadan bırakılmasını üniversitelerin tüm bileşenlerine karşı yapılmış bir haksızlık olarak görmektedir. Bu olay bizlere bir kez daha, üniversitenin genel politikalarının belirlenmesindeki kritik eşiklerde, ehven-i şer üzerinden tercih yapmak yerine ilkeli, demokratik, akademik özgürlüklerden yana bir irade sergilemenin önemine işaret etmektedir. Üniversitemizi içinde bulunduğu belirsizlik durumundan kurtaracak demokratik bir seçim sürecinin başlatılmasının ısrarlı takipçisi olacağımızı belirtir; tüm İstanbul Üniversitesi bileşenlerini bizimle beraber özgür ve demokratik bir üniversitenin inşasına davet ederiz.

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi